Senior

För våra seniorer har vi dagledigträffar ihop med Svenska Kyrkan och Allianskyrkan. Där varje kyrka har ansvar för ett antal träffar per år. Under ett vanligt år brukar det bli ca 10 träffar. Oftast första Onsdagen i månaden kl 15.00-17.00

Vi har även Läsarsångskvällar en gång i månaden som går under namnet ”Våra älskade läsarsånger”.

På äldreboendet Mogården brukar vi hålla andakter och sångstunder.

• Diakoni med t ex telefonsamtal, hem- & sjukbesök
• Uppvaktningar vid födelsedagar
• Förrättningar och stöd vid begravningar & sorgetillfällen
• Själavård & förbön