Kalender

30 September Lördag 18:00 Missionsgudstjänst med Indienbesök (obs ingen barnkyrka) 

OKTOBER

02 Oktober Tisdag 18:30 Hjärta för huset (församlingsmöte)

08 Oktober Söndag 10:00 Ekumenisk Tacksägelsegudstjänst med skördeaktion i Allianskyrkan

10 Oktober Tisdag 18:30 Bön

15 Oktober Söndag 10:00 Gudstjänst och barnkyrkan Ylva Newton predikar

17 Oktober Tisdag 18:30 Bön

22 Oktober Söndag 10:00 Gudstjänst och barnkyrkan 

24 Oktober Tisdag 18:30 Bön

29 Oktober Söndag 10:00 Missionsgudstjänst med rapporter från Asien

31 Oktober Tisdag 18:30 Bön

NOVEMBER
02 November Torsdag 15:00 Dagledigträff Sören Sigvardsson ”Från bonddräng till Pingstpastor”
05 November Söndag 10:00 Gudstjänst och barnkyrkan 
07 November Tisdag 18:30 Hjärta för huset (församlingsmöte)
 

 

2024 (viktiga datum)

05 Mars Tisdag 18:30 Hjärta för huset – Administrationsmöte