Kalender

05 November Lördag 11:00 Andakt Mogården

06 November Söndag 10:00 Gudstjänst med äldstavskiljning och nattvard Johannesevangeliet del 8

08 November Tisdag 19:00 Bön 

10 November Torsdag 18:30 INTRO till Kristen tro  

12 November Lördag PINGST LEDARE (ledardag i Jönköping)

13 November Söndag 10:00 Gudstjänst Johannesevangeliet del 9 (FARSDAG)

15 November Tisdag 19:00 Bön 

17 November Torsdag 18:30 INTRO till Kristen tro

20 November Söndag 10:00 Gudstjänst  

22 November Tisdag 19:00 Bön 

23 November Onsdag 18:30 Önskesångernas kväll

24 November Torsdag 18:30 INTRO till Kristen tro

26 November JULMARKNAD I CENTRUM

27 November Söndag 10:00 Gudstjänst 1:a Advent

29 November Tisdag 19:00 Bön 

04 December Söndag 10:00 Gudstjänst 2:a Advent

06 December Tisdag 18:30 HJÄRTA FÖR HUSET

11 December Söndag 10:00 Gudstjänst 3:e Advent

13 December Tisdag 19:00 Bön 

18 December Söndag 10:00 Gudstjänst 4:e Advent JULLUNCH obs anmälan

24 Lördag 11:00 JULAFTON Samling vid krubban i Svenska Kyrkan

31 December Lördag Nyårsbön i Sörgårdskyrkan i Ryd

01 Januari 2023 Söndag 10:00 Gudstjänst