Kalender

07 Mars Tisdag 18:30 Bön OBS ADMINISTRATIONSMÖTET FRAMSKJUTET TILL DEN 21/3 PGA BRISTANDE ANNONSERING.

12 Mars Söndag 10:00 Gudstjänst med rapport från Bangladesh , konfirmanderna ansvarar för fikat. Inkomsterna från fikat går till konfirmandernas läger på Gullbrannagården.

14 Mars Tisdag 18:30 Bön 

19 Mars Söndag 10:00 Gudstjänst 

21 Mars Tisdag 18:30 Hjärta för huset – Administrationsmöte 

 22 Mars Onsdag 18:30 Önskesångernas kväll 

26 Mars Söndag 10:00 Gudstjänst 

28 Mars Tisdag 18:30 Bön 

29 Mars Onsdag 19:00-20:00 Bön för världens förföljda kristna tillsammans med Open Doors och församlingar över hela Sverige.  

02 April Söndag 10:00 Gudstjänst 

04 April Tisdag 18:30 Bön 

05 April Onsdag 15:00 Dagledigträff med Rolf och Ingrid Gabrielsson

09 April Söndag 10:00 Gudstjänst 

11 April Tisdag 18:30 Hjärta för huset

2024 (viktiga datum)

05 Mars Tisdag 18:30 Hjärta för huset – Administrationsmöte