Johannesbreven

Del 1 (Johannesbrevet 1:1-2:1) ”Evangeliets Ljus”

Del 2 (1 Joh 2:1-14) ”Fullständig frälsning”

Del 3 (1 Johannesbrevet 2:15-17) ”Begärets Black Friday eller Tacksägelsens Thanksgiving”

Del 4 (1 Johannesbrevet 2:18-29 + 1 Joh 4:1-7) ”Gnosticismens gift i både liberalteologin och överandligheten”

Del 5 (1 Johannesbrevet 3) ”Guds barn”

Del 6 (1 Johannesbrevet 4:7-21) ”Guds kärlek”

Del 7 (1 Johannesbrevet 5) ”Evangelium och inte spekulation, Kristus och inte konspiration”

Del 8 (2 Johannesbrevet) ”Kärlek och Sanning”

Del 9 (3 Johannesbrevet) ”Goda föredömen”