Konfirmation

Vi har konfirmationsgrupp tillsammans med Allianskyrkan i Bottnaryd och Sörgårdskyrkan i Ryd. Det konfirmationsmaterial vi använder heter Grundad och är skrivet av Pernilla Öhman, ungdomspastor i Trollhättan Pingst. Varje år åker vi på konfirmationsläger på Gullbrannagården i Halmstad.

Träffar 2023/24