Vi är en kristen kyrka som grundades 1920. Vi tror att Gud är på riktigt och att Jesus är relevant för alla människor. Vi vill bygga en gemenskap där det är lätt att känna sig hemma. Vi vill att kyrkan ska vara ett Öppet hem. Vi vill leva våra liv med Öppna hjärtan gentemot Gud, men också med en Öppenhet mot vår by Bottnaryd. Varför? För att vi tror att Gud älskar Bottnaryd. Vi tror på att himlen är Öppen och att Gud gör under.

Vi tillhör Pingströrelsen som är en av Sveriges största frikyrkosamfund.