Bön

Vi tror på kraften i bön och har under månaden flera tillfällen till bön. Vi brukar ha bön varje tisdag kl 19:00.

Under hösten 2020 hade vi Alphas bönskurs vilken var väldigt uppskattad. Den kan komma att återkomma under 2021 vid intresse.