Dagledigträffar

En gång i månaden hålls dagledigträffar i de olika kyrkorna i Bottnaryd.

 

Kalender 2019:

6 februari 15:00 Församlingshemmet (Svenska Kyrkan)

6 Mars 15:00  Allianskyrkan

3 April 15:00 Pingstkyrkan

1 alt 8 Maj 15:00 Församlingshemmet (Svenska Kyrkan)

4 September Allianskyrkan

2 Oktober 15:00 Pingstkyrkan

6 November 15:00 Församlingshemmet (Svenska Kyrkan)

4 December 15:00 Allianskyrkan