Dagledigträffar

”Station till himlen” Bengt Isaksson talar och tar oss med i sång, genom kyrkans 100åriga historia. Inspelad 1 December 2021

En gång i månaden hålls dagledigträffar i de olika kyrkorna i Bottnaryd.  i samarbete med: 

02 Februari 15:00 i Svenska Kyrkan  Ingemar Karlsson från Norra Unnaryd

02 Mars 15:00 i Allianskyrkan 

06 April 15:00 i Pingstkyrkan

04 Maj 15:00 i Svenska Kyrkan