Nationell Bön 22 Nov 2020

Den 22 Oktober är det utlyst Nationell bön för situationen i landet. Så tillsammans med svensk kristenhet är vi med och ber! Vår webgudstjänst kommer ha bönetema och fokusera mycket på bönen. Utöver detta uppmanar jag alla som kan att fasta och be under dagen för Sverige!/ pastor Andreas Cucca

Vi är i behov av

ett stopp för pandemins framfart

botemedel för smittan

styrka och ork till alla som drabbas

tröst till de som sörjer 

att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

För mer info om satsningen: www.nationellbonedag,com