IMG_1275

Höstens tema

Under hösten kommer undervisningen handla om Den Helige Ande. Vi kommer behandla frågor som: Vem är Den Helige Ande?,  Hur kan man lyssna in Guds röst? Vad är tungotal? Profetia? Med vilket syfte sände Gud Den Helige Ande på pingstdagen? Allt detta och mycket mer kommer med start 2 September.

IMG_6680

BÖN OCH FASTEBLOGGEN (1-21 Januari)

Dag 21: När vi nu avrundar dessa tre veckor av bön och fasta med en gemensam helg i Bottnaryds kyrka med de andra församlingarna ber vi för enhet bland Guds folk, ledd och skapad av Den Helige Ande. Bön: Helige Ande led ditt folk i Bottnaryd och låt oss se din hand under året som […]

Den senaste predikan
26 Augusti
Inte heller jag dömer dig
av Andreas Cucca