Våra älskade läsarsånger

En gång i månaden samlas vi för att sjunga läsarsånger.

Kommande läsarsångsträffar:

Ons 24/4 18:30 Vår älskade läsarsånger

Ons 22/5 18:30 Våra älskade läsarsånger